Ταυτότητα

Η αλλάΖΩ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της ψυχικής υγείας, της ευημερίας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι κύριοι στόχοι της οργάνωσής μας είναι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η ψυχολογική και σωματική ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών, σε περιβάλλοντα στο διαδίκτυο και στον πραγματικό κόσμο.

Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ζήσουν μια ζωή ασφάλειας και αξιοπρέπειας, τιμώντας το αναφαίρετο δικαίωμα τους να διατηρούν την παιδική ηλικία και την αθωότητά τους. Η προστασία του Περιβάλλοντος, δράσεις αγωγής υγείας, πολιτιστικές δράσεις και η δια βίου μάθηση συμβάλουν στο σκοπό μας.

Πιστεύουμε ότι ο διαδικτυακός κόσμος μπορεί να αλλάξει και να γίνει φιλικός προς τα παιδιά και να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες σε μικρούς και μεγάλους. Η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, η ψηφιακή παιδεία όλων των χρηστών και η ανάδειξη των ωφέλιμων στοιχείων του διαδικτύου θα βελτιώσει την

καθημερινότητα των πολιτών θα καταπολεμήσει των ψηφιακό αποκλεισμό θα δημιουργήσει αναπτυξιακές ευκαιρίες και θα εκπαιδεύσει τους γονείς να ασκούν με επάρκεια την επιμέλεια τους και στον διαδικτυακό κόσμο.

Δράσεις για την ειδική αγωγή και υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία είναι βασική προτεραιότητα μας.

Δράσεις για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος καθώς και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συμβάλουν στους σκοπούς της δράσης μας.

H ΜΚΟ αλλάΖΩ έχει αναπτύξει δύο σημαντικές δράσεις :

Συμμαχία για τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο

Από το 2014 έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία που σκοπό έχει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και ειδικές πλατφόρμες να κινητοποιηθούν οι χρήστες του διαδικτύου με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στο διαδίκτυο.

Δυστυχώς το διαδίκτυο έχει δημιουργηθεί για τους ενήλικες χωρίς να έχει ικανοποιητικές μεθόδους προστασίας των παιδιών στο ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Βαλκανικό κέντρο ψηφιακής παιδείας και ανάπτυξης

Η περιορισμένη χρήση του Διαδικτύου στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων, ιδίως στις ηλικίες άνω των 50 ετών, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην αποδοχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το ευρύ κοινό αλλά και όλων των αναπτυξιακών σχεδίων στον κυβερνοχώρο.

Το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων εκτιμάται ότι μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να βρίσκεστε, μπορούμε να συνεργαστούμε. Η ενδυνάμωση των πολιτών σε οποιοδήποτε ρόλο καλούνται να παίξουν στην κοινωνία είναι το κύριο μέλημα όλων των προγραμμάτων μας.

Δικαιώματα παιδιού

Φυλλάδιο για τα δικαιώματα των παιδιών

TOP