Συμμαχία για τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο

Από το 2014 έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία που σκοπό έχει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και ειδικές πλατφόρμες να κινητοποιηθούν οι χρήστες του διαδικτύου με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στο διαδίκτυο. Δυστυχώς το διαδίκτυο έχει δημιουργηθεί για τους ενήλικες χωρίς να έχει ικανοποιητικές μεθόδους προστασίας των παιδιών στο ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα τις δικλίδες ασφάλειας για την χρήση τους από τα παιδιά. Το GDPR δεν εχει εφαρμοστεί σε θέματα γονικής συγκατάθεσης από τα κοινωνικά δίκτυα. Τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο καθημερινά καταπατούνται.

Η Συμμαχία για τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα AVAAZ.ORG εχει συγκεντρώσει 1553 υπογραφές διαμαρτυρίας, για την αδιαφορία του Facebook να προστατέψει τα δικαιώματα των παιδιών.

Η δράση Συμμαχία για τα δικαιώματα του παιδιού στο διαδίκτυο διαθέτει σελίδα στο Facebook όπου καθημερινά ενημερώνει  τα μέλη τους για τις εξελίξεις των θεμάτων στο διαδίκτυο και την προάσπισης των δικαιωμάτων τους.

Τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο είναι :

Σύσταση 6/2014 της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών μελών για τον Οδηγό για τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου.

Υιοθετήθηκε στις 16 Απριλίου 2014

1

Έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε ελεύθερα τις απόψεις σας και να συμμετέχετε στην κοινωνία, να ακούγεσθε και να συνεισφέρετε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα ζητήματα που σας επηρεάζουν. Οι απόψεις σας δε πρέπει να χαίρουν της δέουσας προσοχής σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά σας, χωρίς διακρίσεις.

Συμμαχία

2

Δικαιούσθε να έχετε την προσδοκία ότι θα λαμβάνετε πληροφορίες σε γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία σας και εκπαίδευση από τους δασκάλους, εκπαιδευτές, γονείς ή κηδεμόνες σας σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων προστασίας της ιδιωτικότητάς σας.

Συμμαχία

3

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο που δημιουργείτε οι ίδιοι στο Διαδίκτυο ή το περιεχόμενο που δημιουργείται αναφορικά με εσάς από άλλους χρήστες του Διαδικτύου, είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ιδιωτική σας ζωή ή να είναι επιβλαβές για εσάς ή τα δικαιώματά σας τώρα ή σε μελλοντικό στάδιο της ζωής σας. Οποιοδήποτε τέτοιο υλικό θα πρέπει να απομακρύνεται ή να διαγράφεται, κατόπιν αιτήματός σας, μέσα σε ένα ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα.

4

Μπορείτε να έχετε την προσδοκία ότι θα λαμβάνετε ξεκάθαρη πληροφόρηση σχετικά με τις περιπτώσεις παράνομου online περιεχομένου ή συμπεριφορών (για παράδειγμα online παρενόχληση), καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες αναφοράς τέτοιων περιστατικών. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία σας και τις περιστάσεις, ενώ θα πρέπει να σας παρέχονται συμβουλές και υποστήριξη με το δέοντα σεβασμό προς τις αρχές της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας.

Συμμαχία

5

Θα πρέπει να σας παρέχεται ειδική προστασία από οποιαδήποτε παρέμβαση στη σωματική, ψυχική ή ηθική σας ευημερία, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση στο Διαδίκτυο ή άλλες μορφές κυβερνοεγκλημάτων. Συγκεκριμένα, έχετε δικαίωμα κατάλληλης εκπαίδευσης προκειμένου να μπορείτε να προστατέψετε τους εαυτούς σας από τέτοιες απειλές.

Guide to Human Rights

Δικαιώματα παιδιού

Φυλλάδιο για τα δικαιώματα των παιδιών

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να βρίσκεστε, μπορούμε να συνεργαστούμε. Η ενδυνάμωση των πολιτών σε οποιοδήποτε ρόλο καλούνται να παίξουν στην κοινωνία είναι το κύριο μέλημα όλων των προγραμμάτων μας.

TOP