Σύνδεσμοι

 • Δράση και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου saferinternet4kids.gr

 • Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου www.safeline.gr

 • Γραμμή Βοήθειας help-line help-line.gr

 • Ενημερωτικός Κόμβος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: internet-safety.sch.gr

 • Εγγραφείτε στο περιοδικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: www.scoop.it/t/isafe

 • INSAFE – Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο υπό την αιγίδα της Ε.Ε. www.saferinternet.org

 • Πρόγραμμα Πλαίσιο Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ec.europa.eu/saferinternet

 • Παγκόσμιο Δίκτυο Ανοιχτών Γραμμών Καταγγελίας INHOPE. www.inhope.org

 • Πανευρωπαϊκό Δίκτυο ΕU Kids Online, www.eukidsonline.net

 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) www.dpa.gr και Τεστ αυτοαξιολόγησης για την υποκλοπή ταυτότητας (ID theft)

 • Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΟΠΙ www.opi.gr

 • Άδειες Creative Commons creativecommons.gr

 • Pan-European Game Information, www.pegi.info/gr/www.pegionline.eu/el/

 • Ιστοχώροι για τη γλώσσα του chat: www.transl8it.comwww.netlingo.com

 • ENISA – European Network and Information Security Agency, www.enisa.europa.eu/

 • Συγκριτική μελέτη εργαλείων γονικού ελέγχου και φίλτρων www.yprt.eu/sip/

 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf

 • Photo search: www.tineye.com

TOP