Αποστολή-Όραμα-Σκοπός

Σκοπός της Μ.Κ.Ο “αλλάΖΩ” είναι η διευρυμένη δράση σε τομείς ψυχικής υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών